Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING CITYSTYLEGUIDE

CityStyleGuide vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan je uit welke gegevens wij van je verzamelen en waarom we dit doen. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met info@citystyleguide.nl.

Artikel 1 Wie zijn wij?

CityStyleGuide is een eenmanszaak, gevestigd te (3582 EH) Utrecht aan de Gansstraat 8b. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63841576. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die wij van je verwerken, waarom we dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken je naam, e-mail, adres, woonplaats of vestigingsplaats, geboortedatum, telefoonnummer, socialmedia-accounts en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens 7 jaar.

Om jouw bestelling te beheren zullen wij jouw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, betalingsgegevens, financiële gegevens en socialmedia-accounts tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren. Dit doen wij uit hoofde van
uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

Voor facturatie en onze financiële administratie verwerken wij je naam, bedrijfsnaam, factuuradres, e-mailadres, KvK-nummer, btw-nummer, klantnummer, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij je betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Op basis van de wettelijke verplichting van de Belastingdienst zullen wij deze gegevens 7 jaar bewaren.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij je naam, e- mail, telefoonnummer, accountnummer, bestelnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten verwijderen nadat deze klacht is afgehandeld.

Wij vinden het belangrijk de relatie met jou als klant goed te kunnen onderhouden. In ons CRM systeem slaan wij dan ook jouw naam, e-mail, woon- of vestigingsplaats, website, KvK-nummer, bestelgeschiedenis en socialmedia-account op. Jij hebt hier toestemming voor gegeven door een overeenkomst met ons aan te gaan. Wij zullen deze gegevens niet verwijderen, tenzij jij hier een verzoek toe indient. Deze gegevens gebruiken wij ook wanneer jij meedoet aan een van onze winacties. Wij voegen jouw deelname toe aan ons CRM systeem.

CityStyleGuide heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor onze marketingdoeleinden. Wij gebruiken jouw naam, e-mail en socialmedia-account voor direct marketing en social media marketing. Jij hebt expliciete toestemming gegeven om deze gegevens te verwerken. Wij zullen deze gegevens bewaren tot jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Voor affiliate marketing verwerken wij jouw naam, e-mail en socialmedia-accounts. Dit doen wij uit commercieel belang en wij hebben hiervoor een overeenkomst met onze partner afgesloten. Wij zullen deze gegevens 7 jaar bewaren.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

Om het plaatsen van reacties onder onze berichten of recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij jouw WordPress account, naam, e-mail en inhoud van je bericht. Met het plaatsen van je bericht worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Wij bewaren deze gegevens totdat jij jouw reactie verwijdert of wij het geplaatste bericht verwijderen.

Ook wanneer jij het contactformulier op onze website invult verwerken wij, met jouw expliciete toestemming, je naam, e-mail en overige gegevens die jij wenst in te vullen op het formulier. Gegevens van ingevulde contactformulieren bewaren wij tot jouw vraag is behandeld en afgehandeld.

Tot slot verwerken wij voor het doen van marktonderzoek jouw gewoonten, levensstijl, sociale contacten en reisgedrag. Op deze manier kunnen wij jou de beste producten aanbieden. Wij hebben hier dan ook een commercieel belang bij. Wij bewaren deze gegevens tot 1 jaar na het afronden van ons marktonderzoek.

Artikel 3 Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant of contactpersoon verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Daarnaast ontvangen wij enkele gegevens via onze externe verkoopkanalen. Ook kan het zijn dat wij jouw e-mail of telefoonnummer hebben verkregen van een van onze klanten om jou onze diensten aan te kunnen bieden.

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.

1.Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij CityStyleGuide om jouw gegevens in te zien.

2.Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen. Jij kunt zelf ook enkele gegevens aanpassen in jouw persoonlijke account op de website.

3.Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van CityStyleGuide, kun jij bezwaar maken.

4.Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal CityStyleGuide jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

5.Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij je kunnen leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar info@citystyleguide.nl. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan je verzoek kunnen voldoen, zullen wij je laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?

CityStyleGuide zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor een optimale bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Wij zullen met deze partijen verwerkersovereenkomsten sluiten om jouw privacy te waarborgen.

Artikel 6 Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Artikel 7 Slotbepalingen

Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in ons beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar info@citystyleguide.nl.

Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over City Style Guide

Geen geijkte adressen en toeristische trekpleisters op CityStyleGuide, maar verborgen boetiekjes en lokale restaurants. Ook hotspots, handige reistips, travel essentials en inspirerende interviews met frequent flyers ontbreken niet. Op CityStyleGuide zie je in één oogopslag over welk land een artikel gaat, zoek je eenvoudig naar de hidden gems voor jouw stedentrip en lees je iedere woensdag over de acht favoriete hotspots van een inspirerend persoon. Van Amsterdam tot Tokio.

Latest Posts
Nieuwsbrief